Borda János könyvei

és egyéb írásai


Főoldal

Kedves Látogató!

Köszönöm, hogy érdeklődéseddel megtisztelted a honlapomat! Kérlek, kattints a címsorban a Téged érdeklő témára; szórakoztató böngészést, jó olvasást és kellemes időtöltést kívánok!

Borda János


Könyveim, kiadványok:

KIRÁLYOK MENEDÉKE

címmel jelent meg az első könyvem, amely hét év írói termésének válogatása. Néhány nagyobb lélegzetű történelmi elbeszélés után nem csak szépséges szülőföldem, a szőke Tisza vidékének ízes nyelvezetét, anekdotázó kedvét megidéző novellák sorakoznak: messzi tájak, megható sorsok meséi teszik változatossá a kötetet. Néha szomorúak, gyakran kacagtatóak ezek a történetek, - ahogyan az életben is váltakozik a derűs és a könnyes valóság.

 

 

 

 

 

 

 

 

VADÁSZOKNAK, HORGÁSZOKNAK ÉS NORMÁLIS EMBEREKNEK VALÓ TÖRTÉNETEK... 

A második novelláskötet címe magáért beszél, hiszen tréfásan, vagy gúnyolódva - ám mindenképpen méltatlanul - gyakran elhangzik kívülállók szájából: "Kétféle ember van, éspedig normális és vadász, illetve normális és horgász!"

A könyv egyaránt szól mindhárom "emberfajtához", mivel a táj szépsége, a természeti jelenségek varázsa nem csak a horgászok és vadászok lelkét érinti meg, de a "normálisakét" is... Amiért hittel ajánlom nekik is ezeket a gondolatokat: talán érzékelhetővé válik, mennyi érzelmet és tapasztalatot meríthet, mekkora kincs ismerője és védelmezője lehet a természetjáró ember, - aki éppúgy normális, vadász- és horgász mivoltában is!

FALUNK  HELYNEVEIRŐL - CSANYTELEK      A tanulmányban elsődlegesen szülőfalum érdekes hangzású, egyedi helyneveinek történelmi eredetét, illetve legendáját igyekeztem feltárni. Kutatásaim során egyértelművé vált számomra a helyi népnyelv és hagyomány megőrző ereje! Így például egy régi szólásra hagyatkozva - mely szerint "régön Tömörkénynél löhetött átmönni a Tiszán" - Csanytelek közigazgatási határában azonosítottam az ősi átkelőt biztosító falu: Themerken helyét. Feltételezésemet a felszíni leletek alapján visszaigazolták, és a lelőhelyet védetté nyilvánították a szentesi Koszta József Múzeum régészei. A bizonyosság kimondhatatlan örömmel töltött el, - mintegy "lelki fizetségképpen" a közel másfél évig végzett munkáért.

A tanulmány először a Csanyi Hírmondó hasábjain jelent meg sorozatként, majd lektorálást követően a kiadás jogát is térítésmentesen engedtem át Csanytelek Önkormányzatának. Sok helyi- és elszármazott csanyinak jelentett maradandó élményt a már-már feledésbe merült helynevek, útmenti feszületek felidézése, és reményeim szerint sok csanyteleki fiatal szívében erősíti meg a hovatartozás érzését!

Erős kötelék fűz Csongrád irodalmi alkotóközösségéhez (Faludy György Irodalmi Műhely), ezért már több alkalommal adtam közre írásaimból az ALFÖLDI PALETTA című antológiában.

2018-ban az Isten madárkái című novellám kapott helyet a  válogatásban, 2019-ben pedig A kakukk sorstalansága. Bár fontos szerepe van mindkettőben a madarak élettanának, valójában emberi sorsokat tárnak az olvasó elé, - a falu egyházközösségi életéből, illetve a régmúlt nincstelen zsellér-világának kiszolgáltatott, embernyúzó valóságából.

2020-ban újabb novellám jelent meg az ALFÖLDI PALETTA oldalain: a Hősök, ami a II. világháború felszabadító-hódító szovjet katonáinak kegyetlenkedéseit idézi meg, és emléket állít a zabrálókkal szemben tisztességüket, életüket védő egyszerű magyar embereknek - a valódi hősöknek. Emellett (őszinte meglepetésemre és örömömre) a MINDENKI MAMÁJA (Fruzsi lányom köszöntője Édösanyám 90. születésnapján) című versem is bekerült az antológiába!

A 2021-ben kiadott ALFÖLDI PALETTA antológiában ismét olvasható egy írásom, a Harci kutya. A történet mintegy esszenciája ember és állat kapcsolatának, szembeállítva a napjainkban is gyakori barbár kegyetlenséget az önzetlen, felelősségteljes gondoskodással, szeretettel.

Ebben az évben másik novellám is gyűjteményes kötetbe került: a JELEK - 2021 antológiában kapott helyet a Mátrikula (avagy a járvány vége) című novella. A történet alapjául azok a döbbenetes - egykori családok tragédiáját jelentő - bejegyzések szolgáltak, melyekre a mindszenti Katolikus Plébánián végzett családfakutatásom során bukkantam a Temetettek könyvében. Talán az utóbbi évek járványveszélyei is sugallják, hogy a modern kor emberének ugyanúgy szembe kell néznie a tömegeket érintő súlyos megbetegedések és halálesetek lehetőségével, mint háromszáz évvel ezelőtt...

2022. évben a Költészet Napján bemutatott ALFÖLDI PALETTA egy töredéket közölt az akkor készülőfélben lévő romantikus történelmi regényemből. A  XIII. században játszódó Vaskesztyű negyedik fejezetéből (Ond kincse) az a részlet olvasható, amikor az Ond vezértől leszármazott  Baár-Kalán nemzetség egyik tagja, Ellősi István a valkói várban rátalál az atyja végakaratával ráhagyott ősi aranytárgyakra. Ármány, kapzsiság és cselvetés szövődik a kincs körül - éppúgy, mint a történet keretéül szolgáló korszak politikájában.
 

A 2023-as antológiában egy esszét adtam közre Az adomázás veszélyeiről, melyben a mások által eltiedelt saját, megtörtént eseteink átlényegülését és továbbadásának furcsaságait taglalom. Fejtegetéseim mégsem válnak tudományos(kodó) dolgozattá, hiszen egymást követik benne a tréfás, rövid anekdoták. A kötet borítóján - a hagyományokat őrizve - csongrádi alkotó műve szerepel: a közelmúltban elhunyt Máté István alkotása, a Nagyboldogasszony templom előtt álló Szent István lovasszobor.

 

 

ÍRÁSAIMAT KÖZLŐ ÚJSÁGOK, FOLYÓIRATOK:

CEGLÉDI PANORÁMA újság

KÖRÖS-HORGÁSZ magazin

FÖVENY irodalmi folyóirat

HARANG-SZÓ egyházi lap

CSANYI HÍRMONDÓ újság

HUNOR vadászmagazin

PALÓCFÖLD irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat

MAGYAR MÚZSA kulturális folyóirat

MAGYAR HORGÁSZ magazin


 

 

 


                                      

FalusiVakáció csoport
FalusiVakáció csoport

Szeretnél egy ilyen weblapot teljesen ingyen?
Ez a weboldal a Nanoweb honlapszerkesztővel készült.
© Minden jog fenntartva.